Министерство на енергетиката да излезе със законодателна инициатива, която да разшири функциите на КЕВР за разследване на злоупотреби и санкции при възникване на спекулативно поведение на пазара, настояват в обща позиция, разпространена до медиите, КНСБ и КТ"Подкрепа".

Според тях "спекулативното и необосновано" покачване на цените на тока ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли.
Анализите на двата профсъюза констатират проблеми на пазара на ел.енергия и застават зад недоволството на бизнеса от поскъпването й.

През последните месеци значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници, се посочва в становището.

Затова Министерство на енергетиката и БЕХ трябва да предприемат организационни стъпки за осигуряване на дългосрочни продукти /енергийни пакети в рамките на месец до година/, съответстващи на профила на основната част от клиентите на свободния пазар, както и да анализират ефекта от повишаването на цените на електрическата енергия за държавните дружества, като се отчете изпълнението на ремонтните, производствени и социални програми през 2017 година и подготовката за следващо ценово решение за регулиран пазар през 2018 година.

КНСБ и КТ "Подкрепа" призовават за ускоряване процеса на въвеждане на пазарния сегмент "пазар в рамките на деня" и към осигуряване на неговата ликвидност.

Министерството на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за промяна на графиците за подаване на заявки към обществения доставчик, настояват още двата синдиката.