За въвеждане на необлагаем минимум на нивото на минималната работна заплата и увеличение на максималния осигурителен доход до 3000 лв. от следващата година ще настояват от КНСБ. По думите на президента на конфедерацията Пламен Димитров това ще даде възможност на най-нископлатените работници да получават по-високи доходи.

От синдиката искат да се предвидят и повече средства за заплати в Бюджет 2019, като целта е до 2022 г. да се достигне 60-процентния праг от средноевропейските доходи съобразен с ценовите разлики в България и западноевропейските страни.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: Ние смятаме, че за 4 години с темпове на номинално увеличение между 12 и 15% на заплатите догодина, по-догодина и още по догодина до 2022 г включително, това ниво от 60% е постижимо. Но това трябва да става с устойчива политика, това което започнаха управляващите миналата година трябва да го продължат не само в образованието, но и да го задълбочат с тези проценти, за които говоря. Това са ни нашите искания, на нашите федерации в бюджетните системи, които възлизат на общо число някъде малко над 1 милиард лева повече за заплати за следващата година.
КНСБ иска 1,7 млрд. от Бюджет 2019 за по-високи заплати и допълнителна издръжка

КНСБ иска 1,7 млрд. от Бюджет 2019 за по-високи заплати и допълнителна издръжка

КНСБ иска около 1,7 млрд. лв. от Бюджет 2019. От тях около милиард са за увеличение на заплати, а 680 млн. лв. за допълнителна издръжка. Тази година з...