В понеделник трябва да е готов окончателният вариант на Закона за хората с увреждания. Последното заседание на работната група, която готви текстовете, продължи 6 часа. След тях стана ясно, че законът няма да влезе в сила от януари догодина, каквито бяха заявките, но от началото на 2019 г. хората с увреждания ще получават по-висока месечна добавка.

Отделен Закон за личната помощ, нова институция за хората с увреждания, която да замени сегашната агенция през 2020-та година и пак от тогава - директно отпускане на помощните средства от здравното министерство и касата. По тези въпроси работната група успя да постигне съгласие.

Минчо Коралкси, изп. дир. на Агенцията за хората с увреждания: Всичко това, което страните искаха да видят по закона, то в момента се намира там.

Спорни обаче остават критериите за национална представителност на организациите на хората с увреждания и особено - парите, които държавата им отпуска.

Вера Иванова, "Системата ни убива": Нашето искане, и то е от няколко години насам, е спирането на субсидиите на национално представителните организации, защото смятаме, че това не са партии. Финансиране - да, но на равен принцип. С равно право на всички НПО-та по проекти.

Мая Манолова, омбудсман на Република България: Моето настояване е за яснота как организациите стават представителни, за възможност тези критерии да бъдат покрити от повече организации.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Това, което се договорихме, е до края на утрешния ден да получим всички писмени становища. Не предвиждаме други заседания, тъй като достатъчно обсъждания се проведоха. Имам чувството, че по някои въпроси се връщаме в изходната точка. Трябва да имаме стъпка напред, защото имаме срокове за приемане на законопроекта в народното събрание.

Дори парламентът да гласува текстовете веднага след ваканцията си, те ще влязат в сила 6 месеца след обнародването им. За това време трябва да се изготви методика, по която да се правят новите индивидуални оценки на потребностите.

А те ще се извършват след още 3 месеца, в които Агенцията за социално подпомагане обучава служителите си за това. От 2020 г. изготвянето на тези оценки ще поеме новата институция за хората с увреждания, която ще бъде под шапката на Министерския съвет, а не на социалното министерство.