Фокуси, народни танци и афробийт група бяха само част от програмата. Децата от центъра също взеха участие. На партито имаше и благотворителен базар, на който се продаваха коледни картички, изработени от рехабилитаторите, а Дядо Коледа раздаде подаръци на всички. Събраните средства са в помощ на 8 деца от центъра за допълнителни занимания.

Марина - слухово-речеви рехабилитатор: В началото идеята ни беше да ги подпомагаме индивидуално, после обаче се оказа, че много деца имат нужда от звено като нашето. Сега стигнахме до ниво, в което имаме много групи, разделили сме ги на много различни възрасти, за да може да сме полезни и на бебета, и на предучилищна, и на училищна възраст, и на горна тийнейджърска възраст.