Медицинските сестри и лекарите в детското отделение на болницата в Карлово са подали колективна оставка преди 2 седмици. Причината е, че все още нямат увеличение на заплатите, въпреки че са поставили исканията си пред управителя и кмета на общината за сключването на нов колективен договор.

Карлово

Медицинските сестри в Карлово решили да депозират колективна оставка пред управителя след като се установило, че само в две отделения в болницата е отпусната част от допълнителното материално стимулиране.

Даниела Икимова, ст. мед. сестра в Детско отделение - МБАЛ "Д-р Киро Попов" - Карлово: Чувстваме се принудени, притиснати да приемем нещо, което не е част от нашите искания. Нашите искания бяха за 950 лв според КТД, което не е подписано.

Солидарни с исканията на сестрите са всички лекари в детското отделение.

Д-р Нася Димитрова, детски лекар: Много добре вървят ремонти и какво ли не в болницата, където има нужда, но ако персоналът не е заплатен и се махне, на нас не ни трябва помещения.

Шефът на болницата каза, че увеличението на основната заплата на всички медицински сестри ще утежни бюджета на здравното заведение. Затова от 1 октомври той е предложил повишаване на заплатите със 100 лева и допълнително материално стимулиране.

Д-р Христо Пелев, управител на МБАЛ "Д-р Киро Попов" - Карлово: Което значи старши сестра с основна заплата 900 лв., другите сестри се движат в границата между 800-850. Другото, което им обещах след извършване дейността за октомври, да стимулирам сестрите, за да мога да давам допълнително материално стимулиране да стигнат тази граница 952 и нагоре.

Пелев обясни, че обещаните средства от държавата в размер на 50 млн. лв за болниците трябва да се изработят по клиничните пътеки.