За първи път Комисията по досиетата показа публично всички архиви на Държавна сигурност и военното разузнаване, събрани от 1944 до 1991 г. Само документите на хартиен носител са над 14 км.

Какви тайни на тоталитарната държава разкриват хранилищата, разказва Николай Минков.

В двата корпуса има 22 архивни хранилища, в които се съхраняват над 4 млн. документа на хартиен и магнитен носител. Самоделна преса за подривни позиви и печат на нелегалното турско освободително движение в България, обезвредена бомба с часовников механизъм, заложена във фрегата "Дръзки", хитроумни скривалища за предаване на шпионски съобщения, са малка част от тайните, съхранявани от Комисията по досиета.

В Държавна сигурност не жалели сили и средства за шпиониране на медии и чужди дипломатически мисии.

Антония Топчиева, началник-отдел "Комплектуване и съхранение": Като пример мога да дам литерното дело за радио "Свободна Европа" на Американската легация, което е 470 тома, Турската легация - около 200 тома.

Агенти на ДС са внедрявани в партийни организации, в учреждения и работнически колективи.

Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата: За първи път хората могат не само да чуят за т.н. картончета и досиета, а образно казано, да пипнат Държавна сигурност.

За да не бъде заличена историческата памет, всеки документ се консервира и се копира дигитално.

Архивът на Държавна сигурност за първи път ще бъде достъпен за посетители

Архивът на Държавна сигурност за първи път ще бъде достъпен за посетители

Утре Комисията по досиетата организира там Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сиг...