Парламентарната комисия по култура и медии прие процедурните правила за избор на член на СЕМ от квотата на Народното събрание. Това се налага защото на 17 юли изтича мандатът на Иво Атанасов като член на медийния регулатор.

Правилата, по които ще постъпват предложенията, а след това ще бъде избран и бъдещият член на СЕМ, бяха приети почти единодушно и при отсъствието на 1/3 от депутатите от Комисията по култура и медии.

Висше образование, опит в областта на медиите, електронните съобщения, правото или икономиката са сред изискванията. Кандидатите за медийния регулатор ще бъдат проверени и за принадлежност към бившата Държавна сигурност.

Диана Саватева, зам.-председател на Комисията по културата и медиите: Искам да подчертая, че тези процедурни правила, които днес приехме, първо трябва да бъдат одобрени от парламента. И след като бъдат одобрени, започва да тече срока, в който могат да постъпват кандидатурите. Мисля, че тук беше посочен 7-дневен срок.

Очаква се процедурните правила да бъдат гласувани в пленарната зала през следващата седмица. За да бъде избран, новият член на СЕМ трябва да получи подкрепата на повече от половината народни представители по време на гласуването.