Комисията за защита от дискриминацията обяви открита приемна във Вълчи дол. Срещата с гражданите ще се проведе в Клуба на инвалида на 16 февруари от 10.30 до 12.30 часа. Регионалният представител на Комисията ще консултира хора, които имат оплаквания, че са жертва на дискриминация и се нарушават техните граждански права. При необходимост тези хора ще получат и методическа помощ, за да подадат жалба.

Вълчи Дол, Вълчидол