Международна конференция на балканските клубове и организации на ЮНЕСКО започна в София. Целта е запазване на традициите, обичаите и устното творчество в Балканския регион.

София

Създаването на връзки между правителствения и неправителствения сектор е една от основните цели на форума.

Жанет Борлакова - Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София
"Създава една възможност за жива мрежа, жива комуникация, което възприемаме като една устойчива мрежа на мира. Запазване на мира, както в региона, така и в Европа."

Конференция беше открита с изпълнения на Бистришките баби, които са включени в Списъка на шедьоврите на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Те пеят заедно с внуците си, на които предават специфичното полифонично пеене.

Дина Колева - ръководител на Бистришките баби
"Много се радвам, че и младите хора в Бистрица, има много млади момичета и деца, които пеят и по същия начин се отнасят към оригиналните костюми, към оригиналните песни, вече разбират кое е истинско и кое не е."

Конференцията се организира в сътрудничество с Дипломатическия институт към МВнР и е по повод 70-ата годишнина от създаването на ЮНЕСКО и 60-ата от годишнина от присъединяването на България към организацията.