Въпроси, свързани с борбата срещу несигурността на пазара на труда, нуждата от нарастване на инвестициите за устойчива заетост и нови стратегии ще бъдат обсъдени на Конференция, организирана от синдикатите и с присъствието на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

По данни на европейската статистика, през изминалата година 30% от работещите са имали нередовен работен график, близо 40 на сто са работели различен брой часове в дните от седмицата.

А една трета от работещите са били с т.нар. „плаващо" работно време. За участие в конференцията са поканени синдикални лидери и експерти от Франция, Германия и Румъния, както и страните от Западните Балкани - Сърбия и Северна Македония.