Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е внесла в съда иск за отнемане на имущество от Евелин Банев- Брендо и от бившата му съпруга Моника Добринова за над 23 млн. лв. Искът е във връзка с влязла в сила присъда за пране на пари.