Нужен е спокоен и професионален диалог за съдебната реформа с грижа за правото и държавността. Това коментираха конституционалисти, сред които Емилия Друмева и Борислав Цеков, на дискусия за съдебната власт.

Според тях е крайно необходимо дебатите за съдебната реформа да бъдат възстановени. В изготвения от тях доклад се посочва, че предстоящият избор на членове на ВСС от квотите на съдебната власт и на парламента трябва да е прозрачен. В него трябва да участват академичната правна общност и граждански организации.