В Пловдив в опожарените тютюневи складове се очаква да влязат конструктори. Те трябва да преценят какви действия трябва да се предприемат, за да се запази конструкцията на сградите.

От своя страна собствениците на складовете трябва в 14-дневен срок да предприемат съответните действия, като гарантират опазването на конструктивната цялост на сградите. В противен случай общината трябва да се заеме с възстановяването. Това обаче ще забави процеса заради поредицата от обществени поръчки, които налага процедурата.