80 процента от месото за преработка и една трета от млякото у нас се внася от чужбина. Тази негативна тенденция стана ясна на конференция по проблемите на млечния сектор в България, която се провежда в Пловдив. Мерките за преодоляване на дефицита налагат...

80 процента от месото за преработка и една трета от млякото у нас се внася от чужбина. Тази негативна тенденция стана ясна на конференция по проблемите на млечния сектор в България, която се провежда в Пловдив. Мерките за преодоляване на дефицита налагат принципно нова политика в сектора животновъдство заяви зам.-министърът на земеделиетно и храните Явор Гечев.

Вижте подробности в репортажа на Златин Бояджиев.