Контрабандата на цигари в момента е 6,6%, а в началото на 2017 г., незаконните цигари достигаха до нива от 6 на сто. Това стана ясно при представянето на последните данни за контрабандата на цигари. Най-много контрабанда има в градовете Хасково, Ямбол и Пазарджик, където незаконната търговия достига до 17%. Заради ръста премиерът Бойко Борисов обяви, че ще разпореди да бъдат засилени мерките за справяне с контрабандата, както и да бъде увеличено полицейското присъствие в най-засегнатите райони.

© Цветелина Катанска


Бойко Борисов, министър-председател на България: Един месец срок, да ми напишат защо - Хасково, какво е предизвикало това увеличение. По- малко ли са обикаляли пазарите, дали това което трябваше да се докладва, ги е уморило вече или сме намалили своята бдителност, защото 0,6% е половин кутия цигари, но за нас това е много, защото има 0,6 повишение. Така че да вземем мерки, за следващото тримесечие това да се направи.