След минути в театър "Азарян" започва концерт с характерното монголско гърлено пеене. Музикалният ансамбъл "Чоор" от Автономната област Вътрешна Монголия на Китайската народна република ще покаже на зрителите как човешкият глас може да възпроизведе звук по няколко различни начина едновременно. С техниката "гърлено пеене" музикантите пресъздават древната монголска култура, а изпълненията са хармонична връзка между пеещия и цялата Вселена.