Астронавтите Андрю Морган от НАСА и Лука Пармитано от Европейската космическа агенция поправяха днес в открития космос охладителната система на детектор за космически лъчи.

Уредът е инсталиран на корпуса на Международната станция. Помагаше им тяхната колежка Джесика Меир, която управляваше ръката-робот, с която Пармитано достигна нужния сектор.

Мисията е втора от серия излизания от станцията за ремонт на алфа-магнитния спектрометър.

Той улавя субатомни частици и търси доказателства за съществуването на тъмна материя и антиматерия.