През зимата на 1877 г. един българин преминава от Южна в Северна България през Стара Планина, за да се срещне с щаба на ген. Герко, за да им предложи да преведе Руските войски отвъд Балкана, които да освободят София. Кой е той, разказва неговия пра-пра внук.

Срещам се с Драгомир Якимов в Червен Бряг. Научавам, че родът ме у от Елешница, където е роден и прадядо му Станоя Свръдльов. Става търговец, но срещата му с Левски го превръща в един от най-влиятелните дейци на Желявския революционен комитет. Познаващ до съвършенство пътищата през Стара планина, Станоя предлага на генерал Гурко, който е блокиран от зимата в Орхание, да преведе войските през планината.

Драгомир Якимов: След като анализират информацията, ген. Гурко изпраща трите колони да влязат в София и първите две колони, на генералите Виниаминов и Каталей, ги води моя дядо. И те влизат, през Чурек и Потоп, в Софийското поле.

Веднага след подписване на Санстефанския мирен договор Станоя получава руско имперско отличие. Медалът е сечен в Руския монетен двор.

Лично му го донася адютант на Гурко, носи го в Елешница и казва - На онзи българин, който ни преведе през Балкана, да му бъде занесен този медал.

Дочакал свободата, дядо Станоя става жертва на разразилия се конфликт между русофили и русофоби. Принуден да напусне родната Елешница, той се преселва край Плавен, където продължава рода, за може днес внукът ме да разкаже неговата история.