Образът на Левски. На кой портрет от многобройните, на които е рисуван през годините Апостола, чертите му са най-правдоподобни, най-близки до тези на реалната историческа личност? Може ли да се каже? Оказва се, че може.

Ликът на Апостола на свободата е рисуван много. Едни художници избират в картините им да изпъкне героизмът, други онагледяват светостта на Васил Левски, трети извънмерната му сила.

Има обаче един портрет, където Апостола е такъв, какъвто е бил в действителност.

На тази картина Левски е реалният Левски, тоест изображението съответства най-много на историческата личност по свидетелства на негови родственици.

Платното е рисувано през трийсетте години на двайсети век от Георги Черкезов, разказва Жанина Загорска, пра-правнучката на Яна, родната сестра на Левски, и припомня думите на прабаба си Гина, след като видяла портрета.

Жанина Загорска - родственица на Левски: Баба Гина е казала - да, такъв беше вуйчо, хубав като момиче. В смисъл - те са имали представа, че хубостта, красотата обезателно е от женски род, затова е казала така, не че е бил женствен.

Жанина Загорска продължава разказа: Дядо й Бочо се свързва с художника Георги Черкезов.

Жанина Загорска - родственица на Левски: Откупува портрета и прави клишета, едно по-малко, едно по-голямо и започва да го разпространява. Не е имало кътче в България, където да не е бил. Той самият казва, че неговата обиколка се равнява на обиколката на екватора, като Левски. Той е достоен родственик на Левски.

И днес ние, българите, следва да бъдем не по-малко достойни наследници на идеите на Апостола на свободата, казва още родственицата на Левски.