От Съюза на българските автомобилисти поставиха много шофьори пред въпрос, изкаран от листовките за придобиване на шофьорска книжка. Трудно ли е да се прецени кой е с предимство на кръстовище при светещ зелен светофар? Вижте репортажа на Ирина Шуликова...

Работещ светофар, който свети в зелено за автомобил, който се движи направо и автобус, който иска да завие наляво. Една на пръв поглед елементарна за всеки лицензиран шофьор ситуация. Въпросът кой е с предимство обаче предизвика много спорове и разногласия.

Ивайло Иванов: Тук нямаме някакъв сложен казус. Автомобилът е с предимство. Той има зелен светофар, който му дава предимство и той може да се съобрази с друг автомобил в движение само, когато прави завой наляво. Знакът отгоре в случая създава според нас закачката в цялата ситуация, защото съобразявайки се със знака, автобусът завива по път с предимство и би трябвало автомобилът да го пропусне.

Редът, който трябва да се следва е ясно описан в закона за движение по пътищата. Шофьорите първо трябва да се съобразяват с указанията на регулировчика, ако присъства на кръстовището, след това със знаците на светофарната уредба, после с правилата на знаците. По приоритет на последно място е хоризонталната маркировка и правилото на дясностоящия.

Ивайло Иванов: Ако светофарната уредба не работеше, както е описано в наредба 18 за сигнализацията, при това положение вече автомобилът вече трябва да се съобрази със знаците, които дават предимство на автобуса.

Отговорът на въпросът е много лесен, но само ако се познава добре Законът за движение по пътищата. По-трудно е да намерим отговор на друг въпрос - защо има шофьори с книжки, които не го познават?