Искаме да ориентираме децата и към уменията, заяви в сутрешния блок на БНТ1 министърът на образованието Красимир Вълчев. Това, според него, предполага да бъде пренастроена цялата система към по-креативните учители, които насърчават децата да мислят.

Компетентностният подход е приет и със закон от 2016 г., промяната обаче предстои да се случи, тъй като това е постоянен процес, каза Вълчев.

Красимир Вълчев, министър на образованието: Тази промяна предполага по-малко да се следва учебника, повече да се насочи образованието към уменията, всички инструменти - квалификацията и оценяването трябва да бъдат променени, контролът.
Красимир Вълчев: Изпитите след 10-ти клас ще проверяват знанията на учениците

Красимир Вълчев: Изпитите след 10-ти клас ще проверяват знанията на учениците

Гимназиалното образование е разделено на два етапа, което дава възможност за хоризонтала проводимост, както и учениците да кандидатстват в друго учили...

Изпитът след 10. клас не е елиминаторен, подчерта Вълчев. От него не зависи продължаването в 11. клас, той не е матура.

Изпитът ще даде свидетелство след 10 клас, което ще е необходимо, ако децата искат да кандидатстват в друго училище, тъй като ще има допълнителен план прием.

Вълчев каза още, че продължава работата по това учителските заплати да нарастват, като целта е да достигне средно ниво от около 1500 лв. през 2021 г.