Просветният министър Красимир Вълчев защити днес плана за община Сливен за закриване на две училища и сливане на други две като част от процеса за преминаване на едносменен режим.

Сливен

Той каза още, че не се предвиждат проверка и уволнение на началника на Регионалното управление по образованието Бисерка Василева. На нея се преписваха приватизаторски апетити към една от сградите.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Няма как да се приватизира сграда на училище... Не можем дори да презумираме, че това решение е грешно, което е предложено и по презумпция да обвиняваме, изначално да обвиняваме общината. Напротив ние трябва да стимулираме изготвянето на подобни планове във всички общини, но тези планове трябва да бъдат разумни, съобразени с интересите на всички страни.