Европейската комсиия представи днес план за отпадане на таксите при разговори в рамките на ЕС, който предвижда и по-голяма защита за телекомите.

Проектът предвижда да няма ограничения върху броя и продължителността на разговорите, както и обема на трафика данни, които се ползва от потребителите при роуминг.

Андрус Ансип, заместник-председател на ЕК: Днес беше решено да няма никакви дневни лимити. Вместо това всеки потребител може да използва абонаментен план като у дома или на основата на т.нар. стабилни връзки, които предполагат чест или значителен престой в страната, в която услугата се предоставя.

Предложението на ЕК се основава на механизма на т.нар. "стабилни връзки", които европейските потребители трябва да имат с друга страна-членка, да работят или учат в държавата, която предоставя услугата, например. Освен това са предвидени и повече механизми за защита на телекомите.

Те ще имат възможност да засичат различни злоупотреби като например честата употреба на СИМ-карта в чужбина. Или пък, ако картата от дълго време не е използвана в държавата, където е купена, или ако един и същи гражданин използва различни карти, издадени от телекоми от една и съща държава, зад граница.

От Брюксел са наясно, че това предполага нов модел за работа на бизнеса и нови такси. Предложението е те да са 4 евроцента на минута разговор, до един евроцент на текстово съобщение и по-малко от евроцент за мегабайт данни.

Уеднаквяването се налага, защото данните на ЕК показват, че разликите в цените в абонаментните планове в ЕС са огромни и достигат до 14 пъти повече. Окончателният проект ще бъде представен в средата на декември, след като бъде съгласуван с регулаторните органи и всички заинтересовани.