Все още има крайбрежни заведения, които в нарушение на закона заустват отпадните си води в Черно море. Това показват проверките на екоекспертите през лятото. Проблемът е най-сериозен по Южното Черноморие, където има населени места без канализация и пречиствателни станции. Най-малко са нарушенията на територията на Варненска и Добричка области.

Варна

На много места по Черноморието все още липсва изградена канализация. Така хотели и заведения са принудени да заустват отпадните си води в черпателни резервоари. За да си спестят средствата за почистването им обаче, някои собственици изливат тези води направо в морето.

Инж. Ирина Димитрова, директор на Дирекция “Контрол” в Басейнова дирекция - Черноморски район
“Общо по северното Черноморие сме съставили 2 акта. Единият е на местност Иканталъка, вторият е на Офицерски плаж. На Офицерски плаж веднага беше прекратено заустването и в момента вече заустват в черпателен резервоар.”

Има и частни обекти, които незаконно заустват отпадните си води в канализацията за дъждовна вода и в деретата. Това обаче се доказва трудно. Проверени са и всички пречиствателни станции по крайбрежието. Повечето от тях, включително станциите в Шабла, Албена, Златни пясъци, Камчия, Китен и Лозенец, нямат третично стъпало за пречистване. Така в разгара на лятото, когато туристите са много, в морето се изхвърлят много азотни и фосфорни съединения. Това е една от причините за цъфтеж на фитопланктона, което пък понижава съдържанието на кислород в морската вода.

Инж. Ирина димитрова, директор Дирекция Контрол в Басейнова дирекция Черноморски район
“Тези пречиствателни станции като “Златни пясъци”, която предстои да бъде реконструирана и модернизирана, като “Камчия”, би следвало да си изградят третични стъпала. Целта е да се намали товарът, който влиза в Черно море, тъй като тези пречиствателни станции обслужват големи агломерации.”

За повечето пречиствателни станции има проекти за обновяването им. Те обаче са замразени заради липсата на пари.