Представителите на 9 общини в област Пазарджик няма къде да извозват отпадъците си от 1 януари 2018 година. Това стана повод за искане за обявяване на бедствено положение в областта и свикване на кризисни щабове в общините и в областната управа. Патовата ситуация е предизвикана от обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на една от фирмите кандидати за оператор на новоизграденото регионално депо за битови отпадъци в областта, което все още не работи.

Пазарджик Пещера Велинград

За момента няма да бъде обявено частично бедствено положение - съобщи областният управител на Пазарджик Стефан Мирев. По думите му няма никакви законови пречки от първи януари отпадъците да бъдат депонирани на регионалното депо.

Петър Петров – зам.-кмет на Пазарджик: "В момента няма кой да оперира. Община Пазарджик няма такъв капацитет да закара необходимата техника или обучен персонал, софтуер и прочие, които да осигурят безпрепятствено работа на депото."

Отговорност за отваряне на депото, което е изградено край село Капитан Димитриево, носи Община Пазарджик, защото е собственик и има комплексно разрешително за експлоатация, заявиха и от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Костадин Гешев – РИОСВ-Пазарджик: "Трябва да направим разграничение между готовност и задължение. Законът вменява задълженията на Община Пазарджик, така че готовността е проблем, който Общината трябва да реши съвместно, разбира се, с Регионалното сдружение."

Според кметовете обаче, ако някой обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд, те нямат право да депонират на новоизграденото регионално депо и са нужни допълнителни средства за извозването на сметта до други места.

Николай Зайчев – кмет на Пещера: "Тогава ще търсим взаимодействие с Пловдив, евентуално Панагюрище е близо и това е решението, което ще предприемем на този етап."

Всяка община от региона трябва да вземе самостоятелно решение и да иска разрешение за депонирането от други общини. Те пък трябва да искат съгласие от общинските си съвети. На 3-ти януари отново ще заседават кризисните щабове в Пазарджишка област, за да се разбере дали вече има яснота къде ще се извозва сметта от 9-те общини.