Кръвният център във Варна вече разполага с модерна апаратура за бързо и прецизно изследване на донорската кръв. Така наречената NAT-технология изключва риска от заразяване на пациенти при преливането на кръв. Новата апаратура струва над половин милион лева.

Силвия Стойкова от Варна редовно дарява кръв. Убедена е, че така спасява човешки живот.

Силвия Стойкова - дарител на кръв: В момента сме се събрали трима приятели и сме дошли абсолютно безвъзмездно да дарим кръв. Има много хора, които имат нужда и нямат възможност да си набавят кръв!

Новата технология ще помогне не само на пациентите, но и на дарителите. Чрез новия метод те ще научат дали имат заболяване като хепатит или СПИН, още докато инфекцията е на практика неуловима.

Д-р Жанина Йорданова, директор на Районния център по трансфузионна хематология във Варна: Предишните методи - Elise - установяваха носителство в рамките на седмица до 21 дена, сега говорим за дни - 3,4 -до 5 дена.

Нормативна промяна в закона вече задължава служителите на кръвния център лично да уведомяват дарителите с инфекция.

Д-р Жанина Йорданова, директор на Районния център по трансфузионна хематология във Варна: Да го насочва за лечение към личния лекар и към специализирани кабинети.

Старият метод, по който досега се изследваха кръвните продукти, няма да отпадне.

Д-р Жанина Йорданова, директор на Районния център по трансфузионна хематология във Варна: Този метод е надграждащ. Двата метода си вървят успоредно за изследване на всяка единица дарена кръв.

От кръвния център отново призовават всички, които имат възможност, да дарят кръв. В момента има недостиг на кръвни групи "нулева положителна" и "А положителна".