Конституционният съд обяви за противоконституционен отказа на Народното събрание от 4 октомври 2017 г. да прекрати предсрочно пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев на основание на подадена от него на 3 октомври 2017 г. оставка.

Решението е подписано с особени мнения на съдиите Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев и Филип Димитров, съобщиха от съда.

Съдиите Кети Маркова и Анастас Анастасов считат, че искането е допустимо и разгледано по същество е неоснователно. Съдиите Гроздан Илиев и Филип Димитров намират искането за недопустимо.

На заседанието са присъствали 11 конституционни съдии.

Мотивите на съда ще бъдат обявени допълнително.

Добрев подаде оставка заради скандала с роднинските назначения в Хасково, известен като Кумгейт.

На 4 октомври миналата година мнозинството в парламента гласува той да остане депутат, след което от левицата поискаха тълкуване от магистратите дали това противоречи на Конституцията. Междувременно Добрев оттегли заявлението си за напускане на парламента.