Президентът на конфедерация "Подкрепа" Димитър Манолов ще открие международна конференция с основна тема защита на наемния труд.

Предвижда се обсъждане на широк кръг въпроси, свързани с националните политики и приоритети относно Европейския стълб за социалните права.

Предимно това са защитата на правата на работниците, предизвикателствата, свързани с новите форми на заетост и осигуряването на адекватни условия на работа.

Ще бъдат обсъдени и политики за преодоляване на социалния дъмпинг, както и политики за значително повишаване на доходите. Участие ще вземат синдикати и работнически организации от много страни.