Куба предложи на Чехия да плати дълга си към европейската държава чрез доставка на огромно количество алкохол.

Куба желае да изплати дълга си към Чехия, възлизащ на 276 млн. долара в бутилки ром. Необичайният начин за разплащане е предложено от Хавана и е обсъдено с чешкото финансово министерство. Поради финансовата нестабилност на островната държава единственият начин за връщане на дълга е чрез доставка на алкохол или лекарства. Дългът на Куба към Чехия датира от годините на Студената война.