Квестор, оборудван с дрегер, да следи за реда по време на заседанията на Общинския съвет в Смолян. Такава точка добавиха в правилника за дейността си общинските съветници в родопския град. Мотивите са, че на заседанията, които са открити, понякога влизат хора с неадекватно поведение и това може да блокира работата на Общинския съвет.

Смолян

Точката, според която е необходим специален човек, за да въвежда ред в залата, беше предложена от общинския съветник от БСП Стефан Сабрутев.

Стефан Сабрутев - общински съветник, БСП: Квестора да бъде оборудван с уреди за тестване за уботреба на алкохол и наркотични средства и при необходимост да ги ползва. При установяване на такива лица, присъстващи в залата без значение дали съветници, кметове, журналисти или външни гости и жители на нашия град, да бъдат извеждани от квестора.

Мотивите на вносителя се оказаха съвсем сериозни.

Стефан Сабрутев - общински съветник: През годините на няколко пъти се случва да влизат както граждани, така и някои общински съветници и други участници в процеса, да се буйства, да се прекъсва процеса, имали сме случаи да викаме полиция.
Данчо Киряков - председател на Общинския съвет: Имало е такъв случай, когато в залата влизат хора употребили алкохол. В моята немалка практика на съветник и на кмет, аз нямам спомен общински съветник да се яви в такова състояние. В никакъв случай.

Въпреки че предложението беше прието от общинските съветници, според председателя не е ясно как на практика ще се реализира то.

Данчо Киряков - председател на Общинския съвет: Аз не мога нито да назнача човек, нито да определя човек, аз мога да поискам от кмета изпълнение, но изцяло изпълнението е негово.
Стефан Сабрутев - общински съветник: Аз мисля, че не е голяма инвестиция и дори предлагам аз да закупя тези уреди, както и консумативите. А за самия квестор, квесторът може да бъде човек от охраната на общината.

Сабрутев каза още, че тестването с дрегер нямало да е задължително, а щяло да се използва само при необходимост.