Комисията за защита на конкуренцията обвини ЧЕЗ, EVN и "Енерго-про" в злоупотреба с господстващо положение, довело до възпрепятстване на процедурите за излизане на свободния пазар на техните абонати.

Според антимонополния орган, трите дружества, създавайки свои дъщерни компании за търговия с ток, са дискриминирали независимите доставчици на електричество извън техните групи. По този начин те са ограничили търговията с електроенергия по свободно договорени цени.

ЧЕЗ, EVN и "Енерго-про" разполагат с 30 дни, за да се защитят.