Парламентът на Латвия избира днес нов президент.

Кандидатите за поста са трима. Президентът на Латвия има ограничени пълномощия. Той представлява страната на международната сцена и е върховен главнокомандващ. Мандатът му е 4 години. Кандидатите за поста трябва да бъдат граждани на Латвия, навършили 40 години. Президентът се избира с абсолютно мнозинство от депутатите. В последните години в Латвия се води дискусия за промяна на начина на избиране на президент, но парламентът отхвърля въвеждането на преки избори за държавен глава.