Песни на лазарки събудиха рано тази сутрин врачанското село Паволче, където народните традиции се пазят и предават от поколение на поколение. За празника тук при баба и дядо идват и деца от София и Враца, за да участват в ритуала.