България е на едно от челните места в Европа по развитие на лъчелечението. Ако преди 12 години у нас е имало сериозен недостиг на апаратура, то днес тя покрива напълно нуждите на пациентите. Това стана ясно по време на Третия регионален конгрес на лъчетерапевтичните лаборанти в Югоизточна Европа. Страната ни за първи път е домакин на симпозиума, в който взеха участие 220 лаборанти от 13 държави.

Вижте репортажа на Гергана Шумкова и Владимир Венков.