Иновативна операция в Плевен. 87-годишен мъж стана първият пациент в кардиохирургията, чиято болна аортна клапа беше заменена с транскатетерна клапа чрез инвазивна процедура. Преди въвеждането на модерното лечение екипът от инвазивни кардиолози е преминал обучение във водещи клиники в Германия и Дания.

Плевен

Авангардният метод е единственият шанс за нормален живот за тежкоувредени пациенти с калцирано стеснение на аортна клапа и други придружаващи заболявания. Тези болни не биха издържали на класическият хирургически метод с помощта на машина сърце-бял дроб.

Д-р Валентин Христов, инвазивен кардиолог: Чрез достъп през бедрената артерия, феморалната артерия, се достига чрез катетър до мястото на аортната клапа, където тя бива имплантирана. В случая нашата клапа, която е поставена, е саморазгъваща се клапа.

Методът е приложим само за ограничен контингент от болни, уточни проф. Владимир Данов.

Проф. Владимир Данов, кардиохирург: За провеждането на тази манипулация е много важно да се прави във висококвалифицирани и високотехнологично оборудвани болници.

Четири дни след инвазивната процедура 87-годишният Камен Крачуновски споделя, че вече усеща подобрение на здравето си.

Камен Крачуновски, пациент: С дишането съм по-добре. Нали днеска ми е четвърти ден, как са ме оперирали. Пък и годините си ми тежат.

Дни след първата такава процедура в Плевен е извършена и втора. Транскатетерна аортна клапа е имлантирана успешно на 62-годишен мъж от Видинско.