Нови начини за възобновяване на горите у нас представиха лесовъди от горското стопанство в Генерал Тошево. Целта е да се реши проблема със стареенето на горските масиви, за което трябват спешни мерки.

Генерал Тошево