Нова, модерна система за сателитна навигация заработи на летище София. С нея самолетите летят по оптимални траектории, насочвани чрез сателитна връзка от ръководителите на полети. Новата система прави небето над София с доста по-малко конфликтни точки - а полетите много по-безопасни.

Сателитната система въвежда т.н. еднопосочни траектории. Кацащите и излитащи потоци на практика са разделени. Така конфликтните точки намаляват - на практика полетите не се засичат, обясни генералният директор на РВД Георги Пеев.

Георги Пеев, дир. на ДП "РВД": "Очакваме до края на 2016 г. да разработим процедури за всички граждански летища в България, което ще ни нареди на практика сред лидерите в Европа - т.е. Германия, Франция и ние сме едни от малкото страни, които ще сме въвели зонална навигация, сателитна навигация, на всички наши летища".

Сателитът постоянно задава маршрута на самолета, а ръководителите полети следят дали не се отклонява от курса. Иван Дяксов е в системата от 26 години. И сега често сяда зад пулта на ръководителите полети.

Иван Дяксов, зам.-ген. дир на РВД: "Движейки се по тези нови, така изработени траектории, самолетите харчат по-малко гориво? Защо - защото следват една постоянна, постепенна траектория за снижение към летището, това от своя страна води до по-малко употреба ръчката на двигателя, което основно води до замърсяване на околната среда".


По новата система ще работят всички ръководители полети, които са преминали необходимите изпити и лицензионни режими и отговарят на международните изисквания, подчертаха от РВД.