На Летище Варна вече работи изцяло ново светлинно оборудване. Подменена е цялостната система за управление и контрол на светотехническите съоръжения както на пътеките за рулиране, така и на летателната писта. Светлинните сигнали ориентират пилотите при кацане под наклон, дават информация за праг на пистата и за очертанията на наземната инфраструктура, улесняват полетите при понижена видимост.

Варна

Системата сигнализира и при повреда, което ускорява ремонтите по пистата. Новата система подменя осветлението, което беше на възраст между 40 и 50 години. Работата по проекта започна още през 2014 година. Стойността му е близо 3 милиона лева. Подменени са 124 светлини на подходите за излитане и кацане, както и регулаторите за интензитет на светлините и системата за дистанционно управление.