Лични документи на художника академик Светлин Русев ще бъдат дарени на Държавна агенция "Архиви".

Архивът е разнообразен по съдържание и е с обем около 30 линейни метра.

Документите са от 50-те години на 20-ти век до 2018-та година.

Дарители са двете дъщери на художника Милкана и Ралица Русеви.

Сред документите има богат фотоархив, ръкописи, кореспонденция.

Михаил Груев, председател на ДА "Архиви": Това е изключително ценно дарение и за историческата наука и за обществото. Знаете, Светлин Русев беше личност, която доминираше в българския художествен живот през последния половин век. Освен това той беше публична личност, общественик, човек с ярка гражданска позиция. Има много документи свързани с неговото гражданско участие, най-вече около Русенския комитет и борбата на русенци срещу екологичното замърсяване.