Джипитата се обявиха против замяната на медицинските бележки с амбулаторен лист за извиняване на отсъствията в училище.

Според тях това изискване на образователното министерство е незаконосъобразно, документът съдържа лична информация за здравето на пациента, до която трябва да имат достъп само болният, лекарят и определени институции, но не и училищните власти. Общопрактикуващите лекари смятат, че трябва да се търсят други решения.