Приходите от винетки са нужни за реинвестиции в пътищата. Сега те не са в добро състояние, но трябва да ги подобрим, заяви по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Тя напомни, че в Стратегията за развитие на пътния сектор в България до 2022 г. е посочена необходимост от над 7 млрд. лева за довършване на магистралния пръстен и за инвестиции за подобряване на пътната мрежа. За поддържане на 20 000 километра републикански пътища необходимите средства са минимум 600 млн. лева годишно. Около 6000 километра от тези пътища са в незадоволително състояние, каза министърът. Средногодишно досега приходите от винетки варират от между 180 и 230 млн. лева като брутна стойност, когато от тях се приспаднат присъщите разходи, сумата варира от 150 до 200 млн. лева - инвестиции за ремонти на републиканската пътна мрежа, които са крайно недостатъчни, каза още министърът.