Да не се допускат за едни и същи дейност по санирането на сгради да съществуват различни цени, както досега - това призова министърът на Регионалното развитие и благоустройството кметовете на общини по време на форум на Националното сдружение на общините.

Лиляна Павлова, министър на Регионалното развитие и благоустройството: От 1-ви януари по тази програма вече можете да подавате освен, че във всички населени места всички многофамилни жилищни сгради и под 36 апартамента и тухлени друг вид строителство. Вече няма да има ограничанието да са само панелни и да са само над 35 апартамента.

Лиляна Павлова апелира и към това кметовете да станат по-активни в тази дейност, за която има средства и по националната програма и по Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 година. Тя припомни, че по националната програма за енергийна ефективност средствата са 1 милиард лева, а по оперативната програма са 455 милиона, които са предназначени за 39-те големи града за жилищни, публични сгради, училища и детски градини.