Преди започването на розобера, собственици на големи масиви в района на Карловско са силно притеснени, че липсва работна ръка, която ще прибере реколтата. Основната причина според тях е, че площите с розови насаждения през последните години са се увеличили почти двойно.

Карлово

Розовите масиви в община Карлово вече надхвърлят 9 хиляди декара. Друга причина, за да има недостиг на хора, които да приберат реколтата е, че много от безработното население вече е заето във ВМЗ Сопот и в голямо частно предприятие в района. Заради това, че площите стават много, а няма работници, някои от производителите които имаха намерение да засаждат рози вече се колебаят дали да го осъществят, а други обмислят да продадат масивите си.