Това става ясно от проучване на Българската търговско-промишлена палата. Изследването е направено през септември и отразява състоянието на над 600 фирми у нас. То е част от мащабно бизнес проучване в Европа, в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.

Липсата на кадри е съществена пречка за нормалното функциониране на 60% фирмите у нас и проблемът се задълбочава, става ясно от изследването. Оказва се, че пред същия проблем са изправени и в други европейски държави.

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата: Проблемните сектори са тези, които се развиват с най-бързи стъпки. Това е IT секторът, машиностроенето и не на последно място туризмът.

Според Цветан Симеонов решението е във вноса на кадри от чужбина. Държавата вече е направила стъпки в тази посока, като е облекчила режима и процедурите за наемане. Все още обаче делът на фирмите, които прибягват до тази възможност, е малък, защото тези служители струват почти двойно на работодателите. Друг вариант е бизнесът да си сътрудничи с гимназиите и с висшите училища.

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата: Да се обвърже разхода на средства за образованието на български студенти с известен период на работа на територията на България.

Резултатите от тази мярка обаче ще дойдат след години, а работещи българи трябват днес - казва още Симеонов. Заради липсата на кадри строителните компании работят на загуба, особено тези, които изпълняват обществени поръчки.

Светлин Владимиров, управител на строителна фирма: Проблемът е, че периодът на изпълнение не съвпада с периода на офериране. И тогава разчетите не излизат. Както в момента няма работна ръка, цената на труда се увеличава, по някои дейности двойно. Офертата не може да изпълни и да влезе в тези цени.

Оказва се, че дори за някои позиции отдавна е отпаднала фиксираната заплата, а се плаща на заработено. В сектора има остър недостиг на всякакви кадри, не само на квалифицирани. По думите на работодателите в последните години те са принудени да взимат всякакви хора и да им се молят да останат.

Светозар Накев, ръководител проекти в строителна фирма: Спойката се къса в разминаването между очакванията на едната страна на процеса и другата. Работниците очакват да получават по-големи възнаграждения, а работодателят да получи по-голяма производителност.

В повечето случаи обаче и двата фактора не са на лице. Освен недостиг на кадри в сектора се наблюдава и огромно текучество. От фирмата виждат решение на проблема не с наемането на чуждестранни работници, а с връщането на български специалисти, които сега работят зад граница.

Светлин Владимиров, управител на строителна фирма: Преди години ако в чужбина заплатите са били по-високи, то сега не е така, но това е отскоро, тъй че се надяваме в строителния бранш от другата година тези кадри да се върнат в България.

Въпреки проблемите бизнесът очаква 2018 година да е по-добра от изминаващата. Фирмите са доволни, че вътрешният пазар се разширява и хората у нас постепенно започват да харчат повече.