Снабдяването на военен кораб по време на мисии е една от най-важните дейности, за да може плавателният съд и екипажът да изпълняват поставените задачи. Участниците от Българските военноморски сили в учението „БРИЗ 2017“ не правят изключение.

Варна

Снабдяването на един военен кораб не е лесна работа. Всичко трябва да е планирано с най-малки подробности, защото складовете остават далече на сушата. Тук идва логистикът, който отговаря за осигуряването на всичко необходимо на кораба.

Капитан трети ранг Мариян Димов, командир на сектор „Логистичен“ на фрегатата „Дръзки“:
"Осигуряване на всякакви материални средства за кораба, като започнем от горивата, вещево, хранителните продукти, резервни части, боеприпасите, всичко."

На борда на „Дръзки“ служат 130 курсанти, матроси и офицери. За тях по време на деседнвенното учение „БРИЗ 2017“ е подсигурена над 1 тон храна – месо, продове и зеленчуци. Водата за пиене, също трябва да стигне за целия период на мисията.

Капитан трети ранг Мариян Димов, командир на сектор „Логистичен“ на фрегатата „Дръзки“:
"Има опреснителни установки на кораба – две опреснителни установки и там сме да кажем енерго независими, но тази вода се използва основно за санитарни нужди."

Макар и малък логистичният сектор е сред важните звена на фрегатата „Дръзки“, който освен за храната се грижи за възстановяването на всички материални разходи на военния кораб.