Ловният сокол завърна като гнездящ вид в страната. Световнозастрашената хищни птици гнездят за пръв път в България от десет години насам, информират от пресцентъра на Българското дружество за защита на птиците. Птиците от гнездящата двойка са излюпени в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ и са пуснати на свобода през 2015 г.

Ловен сокол (лат. Falco cherrug)
Ловен сокол (лат. Falco cherrug) © БДЗП

Под наблюдението на експертите двойката е успяла да излюпи и отгледа успешно две малки, които вече са напуснали гнездото си, допълват от БДЗП.

В края на 19-и век ловният сокол (лат. Falco cherrug) е сравнително многоброен в България, но към средата на миналия век птицата започва да изчезва заради масово изтребване и унищожаване на местообитанията. Видът е бил чест обект на бракониерство.

Гнездящата двойка е важен напредък към завръщането на вида в страната, но това е едва началото на формирането на устойчива популация, отбелязват от БДЗП.

Видът е включен в Червената книга на България.