Ловци от град Съединение се събраха на протест пред областната управа в Пловдив и поискаха оставката на областния управител Здравко Димитров. Според членовете на ловно-рибарското сдружение той е подпомогнал разрушаването на ловната им хижа и възпрепятствал решение на общинския съвет, което им разрешава да ползват близък водоем. Областният управител уточни, че със спорните терени може да се разпорежда само земеделското министерство.

Пловдив

Разрушената ловна хижа е построена с доброволен труд на местното население и дълги години е ползвана от ловно-рибарското сдружение „Съединение”.

Камен Шишманов, член на УС на ЛРС „Съединение”
"Ние предлагаме да я възстановим с наши дарения, така както е било навремето преди 40 години и тя да си остане вилата държавна собственост и след това областният управител да я даде за ползване на ловното за 10 години срок.”

Протестиращите ловци излъчиха свои представители за разговор с областния управител.

Асен Пиперков, председател на Българския ловно-рибарски съюз
"Тука има много сериозни проблеми с документацията в различните години – той вади едни документи, ние притежаваме други."

След кратката среща обаче стана ясно, че теренът под хижата е държавен поземлен фонд.

Румен Лачев, главен експерт на Български ловно-рибарски съюз
"Поземлен имот, с който реално може да се разпорежда само Министерство на земеделието – те са институцията, която може да реши дали да бъде предоставена, или не."

Областният управител заяви, че ще даде положително становище по казуса пред министерството.

Здравко Димитров, областен управител
"Добронамерени сме. Винаги сме били. Щом се спазва закона, аз нямам нищо против."

Претендираният от ловците язовир засега е неизползваем, защото има много предписания, които трябва да бъдат изпълнени, заявиха от областната управа.