Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов съди Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Съдия номер едно обжалва наложената му глоба в размер на 1000 лв заради декларация, която не е подал в Сметната палата. Преди година Сметната палата съобщи, че Панов е единственият член на Висшия съдебен съвет, който е отказал да подаде декларация за имуществото и доходите, с които разполага за 2016 година.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов реши да се защитава сам и дойде в Софийския районен съд без адвокат. Съдия номер едно заяви, че е декларирал имуществото си пред Инспектората към ВСС, а не пред Сметната палата, каквото било изискването след последните законодателни промени. Панов заяви, че не е осъществил никакво административно нарушение. В залата съдия номер едно атакува изискването за двойно подаване на декларация. Според Панов наложената санкция е удар по репутацията му, както и върху авторитета на съдебната система. След края на заседанието председателят на ВКС остана лаконичен.

Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд: "Имам право да обжалвам наказателно постановление. Повече няма какво да коментирам. Благодаря ви."

По време на заседанието стана ясно, че звеното, което отговаря за нарушенията, свързани с подаването на имуществени декларации, вече е част от антикорупционния орган. Съдът определи, че Сметната палата не е призована правилно, а юрисконсулта на комисията за борба с корупцията не беше допуснат като страна по делото. Очаква се съдът да се произнесе в рамките на месец.