Някои го смятат за самотник, но той е творец, който намира вдъхновение от общуването с природата. Отъждествява скалите и камъните на Исландия с живота си. От години твори с тези естествени материали. Това е Балти Квионмицон, чиято къща наподобява жилище на хобити.