Това стана ясно след най-големият Българо-македонски бизнес форум в Скопие.

Страната би могла да участва като съдружник, обяви вицепремиерът Томислав Дончев, който води правителствената делегация от наша страна. Двете държави се договориха да работят за съвместен граничен контрол, доизграждане на коридор номер 8, жп линията Скопие-София.

България и Република Македония ще работят за общ граничен контрол

България и Република Македония ще работят за общ граничен контрол

За опростяване на пропускателния режим и общ граничен контрол между България и Република Македония се договориха да работят със съвместни усилия замес...